De oppgitte priser er per kubikkmeter masse eks. mva. En minstepris per lass blir beregnet til 9 kubikkmeter. Ved transport av ett enkelt lass blir det beregnet en minstepris på én lastebiltime. For massetransport til Skorgedalen blir det på grunn av bratt stigning lagt til et dieseltillegg på kr. 100,- eks. mva. per tur.

Transport opp til
Pris pr. m3 eks. mva.
Transport opp til Pris pr. m3 eks. mva.
1 km 40,- 25 km 100,-
3 km 45,- 28 km 110,-
4 km 50,- 30 km 115,-
6 km 55,- 32 km 120,-
7 km 57,- 34 km 130,-
8 km 58,- 37 km 140,-
10 km 60,- 40 km 160,-
12 km 65,- 45 km 190,-
14 km 70,- 50 km 230,-
16 km 75,- 55 km 240,-
18 km 80,- 60 km 250,-
20 km 85,- 65 km 250,-
23 km 90,- 70 km 270,-